letölthető dokumentumok

I. Szervezeti, személyzeti adatok
I.1. Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszám, elektronikus levélcíme, honlap elérhetőségei
.pdf
I.2. Közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
.pdf
I.3. Közfeladatot ellátó szerv vezetőjének neve, beosztása, elérhetősége
.pdf
I.5. Testületi szerv létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
.pdf
I.11. Közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
.pdf
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II.1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok
.pdf
II.1.2. A közfeladatot ellátó szerv Szervezeti és Működési Szabályzata
.pdf
II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújott közszolgáltatások megnevezése, tartalma
.pdf
II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendjét, eljárási szabályait, üléseinek helyét, idejét, jegyzőkönyveinek elérhetősége
.pdf
II.11.1.1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása
.pdf
II.11.1.2. TERASZ 2015 pályázati kiírás
.pdf
II.11.2.1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázat eredménye, indoklása
.pdf
II.11.2.2. TERASZ 2015 pályázat eredménye, indoklása
.pdf
II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, elérhetőségek
.pdf
III. Gazdálkodási adatok
III.1.1. BVA Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti terv
.pdf
III.1.2. BVA Nonprofit Kft. 2015. évi Éves beszámoló
.pdf
III.1.3. BVA Nonprofit Kft. 2015. évi Kiegészítő melléklet
.pdf
III.1.4. BVA Nonprofit Kft. 2015. évi Könyvvizsgálói Záradék
.pdf
III.1.5. BVA Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti terv
.pdf
III.2. Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatásai_2016. I. né
.pdf
III.4. Az államházt. pénzeszk. felhasz. összefüggő 5 m Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések
.pdf
IV. Társaság alapdokumentumai
IV.1. Alapító Okirat
.pdf
IV.2. Alapító Okirat 1. számú módosítás
.pdf
IV.3. Alapító Okirat 2. sz. módosítás
.pdf
IV.4. Közfeladat ellátásában történő közreműködési és közszolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítás
.pdf
IV.5. Közfeladat ellátásában történő közreműködési és közszolgáltatási keretszerződés
.pdf
Archívum
Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatásai_2015. IV. né
.pdf